Leta i den här bloggen

tisdag 15 februari 2011

Informationssökning del 2 - källkritik

När vi söker och hittar material måste vi även använda oss av källkritik för att kunna göra en bedömning av materialetsanvändbarhet.

Inom historiedisciplinen är källkritik en metod för att avgöra om en källa är sann. För att kunna göra detta försöker man belägga det med andra källor, och desto längre bak i tiden man går desto svårare blir det.

Men när vi arbetar inom skolämnen är det inte så ofta vi har andledning att sitta med första hands material utan det vi behöver tänka på är hur vi ska använda materialet. Det enklaste sättet att granska materialet är att ställa tre frågor: Vem har skrivit? Varför är det skrivet? När är det skrivet?

VEM har skrivit, är det en person som erkänd inom sitt område, en person som bara tycker att det är roligt att skriva om ämnet, är det en person som vill väcka opionion och skapa debatt?
VARFÖR är det skrivet. Är det grundfakta inom ett ämne? Är det en partsinlaga i en debatt? Är det någon som bara tycker att det är roligt att skriva om ett ämne?
NÄR är det skrivet. Hur gammalt är materialet? Kan detta stämma som det ser ut idag eller finns det nya fakta? Kan det vara relevant att ta med det äldre materialet för att visa på förändringar över tid?

Att vara källkritisk handlar inte bara om att kunna bedöma ett materials trovärdighet utan även om att kunna bedöma när vi använder olika typer av källor

/ Lisa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar